Gemeenten bieden mantelzorgondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze taken moet de gemeente zelf organiseren, zonder de kosten op de zorgvrager te verhalen.

Met ingang van 1 januari 2015 hebben gemeenten heel wat extra taken op het gebied van zorg erbij gekregen. Twee van die wettelijke taken zijn het bieden van mantelzorgondersteuning en onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente moet deze taken zelf organiseren. Ze mogen de kosten niet op de zorgvrager verhalen.
U kunt deze taken natuurlijk onderbrengen bij één organisatie, maar hoe fijn is het voor uw inwoners als zij daar zelf een keuze in mogen maken. Immers, was de hele verandering rond de WMO niet om cliënten zelf meer keuzevrijheid te geven wie zij aan hun bed willen hebben? In hoeverre geldt dat ook voor de ondersteuning die ze mogen ontvangen?
Het is altijd goed om de cliënt te kunnen laten kiezen uit meerdere partijen. Ieder mens heeft andere behoeftes. Iedere organisatie heeft andere expertise. Daarnaast kan het soms zo zijn dat het gewoon niet klikt.

Wist u dat…

  • ook vanuit de VNG (rapport Movisie) u werd geadviseerd om uw cliënt een alternatief te bieden? 
  • de gemeenten Meppel, De Fryske Marren en Zeewolde een contract hebben met Thuis in Cliëntondersteuning voor het leveren van onafhankelijke cliëntontondersteuning WMO? En dat Jeanet Kraaij Zorgregelaar daar onderdeel vanuit maakt?
  • Wij doordat wij daarnaast Wlz cliëntondersteuning bieden vanuit WlzCliëntondersteuning.nl uw inwoners met een intensieve zorgvraag over de beleidsterreinen heen kunnen ondersteunen? Dus ook de doorgaande lijn van Wmo naar Wlz als dat aan de orde is?

Een professionele mantelzorgmakelaar (aangesloten bij BMZM) of cliëntondersteuner (aangesloten bij BCMB) kan u het volledige traject bieden en dus het alternatief zijn waarnaar u op zoek bent. Zowel het deel van de mantelzorgondersteuning als de onafhankelijke cliëntondersteuning.
Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!