Cliëntondersteuning WMO | Gelijk met de invoering van de nieuwe WMO in 2015 is ook het recht op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning ingevoerd

Als u, of iemand in uw omgeving voor het eerst hulp nodig heeft en u weet niet waar u moet zijn, dan kunt u het beste contact zoeken met uw gemeente. De gemeente kan u in veel gevallen helpen. Mocht uw zorgvraag te zwaar zijn voor de gemeente, dan kunt u een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wilt u graag ondersteuning  hebben bij het aanvragen van die indicatie, dan is de gemeente verantwoordelijk om u daarbij te helpen. Dit doet de gemeente door een onafhankelijk cliëntondersteuner in te zetten. De kosten van een cliëntondersteuner zijn voor rekening van de gemeente.

Gemeenten zijn verplicht om u gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner toe te wijzen die met u meedenkt. Deze helpt u om inzicht te krijgen in uw situatie en geeft daarbij informatie en advies. Dat kan gaan over wonen, werk of dagbesteding, inkomen, zorg onderwijs, enz. Een cliëntondersteuner kan u bijvoorbeeld helpen bij het voorbereiden op en voeren van een gesprek met de gemeente of een zorgaanbieder. Daarnaast kunt u hulp krijgen bij het zoeken en vinden van de zorg en steun die bij u past. Ook ondersteuning als u problemen heeft met een organisatie of het niet eens bent met de uitkomst van hetgeen u aangeboden wordt, valt hier onder.

Heeft u behoefte aan onafhankelijke cliëntondersteuning WMO? Zoek contact met uw gemeente. Zij moeten u gratis een onafhankelijke cliëntondersteuner toewijzen. Soms heeft een gemeente vaste afspraken met één of meerdere cliëntondersteuners. Soms mag u zelf kiezen.

Jeanet Kraaij Zorgregelaar kan die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden. Wij hebben al een contract met de gemeente Meppel voor het leveren van onafhankelijke cliëntondersteuning. Vanaf 1-1-2020 maakt Jeanet Kraaij Zorgregelaar onderdeel uit van Thuis in Cliëntondersteuning. Woont u in de gemeente Meppel en wilt u cliëntondersteuning, dan kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u in een andere gemeente wonen, en gebruik willen maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit uiteraard aangeven bij uw gemeente.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op!