Als mantelzorger vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u klaar staat en zorgt. Wie moet het anders doen?

Zorgt u voor iemand die dicht bij u staat die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is? Bijvoorbeeld uw partner, uw kind, uw ouder of iemand uit uw vriendenkring? Dan bent u mantelzorger.

Als mantelzorger vindt u het waarschijnlijk vanzelfsprekend dat u klaar staat en zorgt. Wie moet het anders doen? Maar tegelijkertijd loopt u er ook tegenaan dat het veel tijd en energie kost en dat soms de emotionele druk wel eens hoog kan zijn. Daarnaast krijgt u ook nog eens van doen met al die regeltjes. Voor het een moet u bij de gemeente zijn, voor het ander weer bij het zorgkantoor of zorgverzekeraar. En zo blijft u bezig.

Wist u dat…

  • u als mantelzorger een eigen ondersteuningsvraag mag stellen bij uw gemeente? Deze bekijkt dan hoezeer u belast wordt en of het nog wel redelijk is om te verwachten dat u het allemaal zelf doet. Zo niet, dan kunt u ondersteuning krijgen. Deze kan bestaan uit speciale regelingen voor mantelzorgers als respijtzorg en een mantelzorg waardering. Maar daarnaast is het een onafhankelijk persoon die u helpt om uw situatie goed in beeld te brengen. Daar heeft u sowieso recht op!
  • u als mantelzorger recht heeft op onafhankelijke ondersteuning als u iemand helpt die een WLZ-indicatie heeft via een zorgkantoor? Dit wordt door het zorgkantoor betaald.
  • veel zorgverzekeraars de dienstverlening van een mantelzorgmakelaar of zorgregelaar opgenomen hebben in hun aanvullende verzekeringen.

Iedere situatie is anders…

Ik ben gecertificeerd mantelzorgmakelaar en opgeleid om mantelzorgers op alle vlakken waar ze tegenaan kunnen lopen te ondersteunen. Of het nu gaat om het inregelen van de zorg van degene waar u voor zorgt, de mogelijkheden om werk en mantelzorg te combineren, vragen rondom wonen en zorg, vervoer of mantelzorgondersteuning. Sinds 01-01-2020 ben ik als ondernemer werkzaam binnen Thuis in Clientondersteuning en aangesloten bij zowel de Beroepsvereniging van Mantelzorgmakelaars (BMZM) als de  Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking (BCMB). Ons doel is u onafhankelijk te ondersteunen zodat u de zorg zo lang mogelijk op een voor u passende manier vol kunt houden.

Ziet u door de bomen het bos niet meer en wilt u weten waar u het beste aan kunt kloppen? Bel ons dan vrijblijvend en wij wijzen u de weg. Oók als dat betekent dat u uiteindelijk ergens anders moet aankloppen voor ondersteuning.
Meer weten? Neem contact met mij op!