Het is voor een Mantelzorger vaak heel vanzelfsprekend om de zorg te geven aan iemand die dicht bij hem of haar staat.

Bijvoorbeeld aan een chronisch zieke partner, een zorg-intensief kind of een hulpbehoevende ouder. Maar gaandeweg wordt het vaak zwaarder en komen je eigen ontspanningsmomenten in verdrukking. Zo wordt er afscheid genomen van bijvoorbeeld de sportavond, een koor of andere ontspannende bezigheid. Of wordt het combineren met werk steeds lastiger. Het regelen van zorg kost veel tijd en energie. U krijgt te maken met het ingewikkelde stelsel van regelingen en voorzieningen.

Een mantelzorgmakelaar is een HBO opgeleide professional die u helpt om samen met u te kijken wat in uw situatie passend is. Het uiteindelijke doel is de zorg en ondersteuning zo in te regelen dat u de mantelzorg op een goede manier vol kunt blijven houden. Ik kan u helpen uw vragen te beantwoorden, de juiste weg te bewandelen en (als dat aan de orde is) de balans terug vinden tussen werk en zorg.

Wist u dat:

  • mantelzorgondersteuning een verantwoordelijkheid is van gemeenten?
  • het per gemeente verschilt wat er geregeld is voor mantelzorgondersteuning?
  • u het recht hebt om een persoonlijk plan op te stellen, waarin u aangeeft wat u zelf kunt, wat u nodig heeft en aan welke voorwaarden dit moet voldoen?
  • dit persoonlijk plan als basis dient voor het gesprek met bijvoorbeeld de gemeente of het zorgkantoor?
  • voor het maken van zo’n plan ondersteuning kunt vragen bij de gemeente of het zorgkantoor?
  • die ondersteuning voor het maken gratis aan u verstrekt moet worden?
  • veel zorgverzekeraars een vergoeding voor mantelzorgmakelaar opgenomen hebben in aanvullende pakketten?
  • Hiervoor zijn vaak vergoedingen  beschikbaar die u kunt aanvragen bij gemeenten of zorgverzekeraars.
    Wilt u meer weten? Neem dan contact met mij op!