Tegenwoordig is in alle wetten geregeld dat u de zorg ook kunt afnemen in de vorm van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Dat betekent dat u een geldbedrag toegekend krijgt van een gemeente, een zorgverzekeraar of een zorgkantoor. Met dat geld bent u dan zelf verantwoordelijk voor het inkopen van de zorg die u wilt. Als u dit wilt kunt u dit aangeven.
De bedragen die u kunt ontvangen voor een PGB, zijn vastgesteld in een verordening of reglement. Aan de hand van een indicatie wordt vastgesteld waar u recht op heeft. Wat wij vaak merken is dat (vooral) gemeenten liever ‘zorg in natura’ toekennen, dan een PGB. Sterker nog, om u zorg in natura af te laten nemen, wijzen ze soms onterecht een aanvraag voor een PGB af. Hierover komen veel vragen binnen.
Deze en andere vragen kunt u bij ons voorleggen. Wij kunnen u helpen om samen in gesprek te gaan om te kijken of een afwijzing terecht is of niet. Eventueel gaan we samen met u in bezwaar.
Ook kunnen we u ondersteunen bij het aanvragen van PGB, zowel voor de WMO, Jeugdwet, WLZ als voor de Zorgverzekering. Denk hierbij ook aan het opstellen van de benodigde contracten en overige administratieve zaken als het zoeken naar passende zorgaanbieders.

Heeft u vragen omtrent  PGB? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.