Jeanet Kraaij Zorgregelaar heeft nauwe contacten en samenwerkingsverbanden met de volgende partners: