De Stichting Eigen Kracht Centrale zet zich in voor een samenleving waar iedereen deel van uit maakt, ook mensen bij wie het tegen zit.

Door oplossingen vanuit de mensen zelf te laten komen en familie en vrienden daarbij te betrekken komen er echt passende en werkbare oplossingen. Het gaat vooral om gedragenheid en passendheid voor de mensen zelf.
Stel: Uw buurvrouw heeft een verstandelijke beperking en drie kinderen. Zij veroorzaakt overlast in de buurt omdat zij de kinderen niet onder controle heeft. Jij wilt helpen, maar ook de buurvrouw in haar waarde laten, omdat je ziet dat zij het echt goed bedoelt en je haar niet wilt kwetsen. Toch moet er en oplossing komen voor de overlast. Hoe pak je dit aan? Door samen om tafel te gaan, afspraken te maken en te zoeken naar passende oplossingen, waarbij iedereen (die dat wil) een steentje bijdraagt, ontstaat er vaak weer een werkbare situatie. Zowel voor de persoon in kwestie, als voor de omgeving. De dynamiek van de groep bepaalt op welke manier de oplossing gevonden wordt.

Jeanet Kraaij is betrokken bij de Stichting Eigen Kracht als coördinator van de bijeenkomsten. Zij ondersteunt, informeert, organiseert en faciliteert. Daarnaast werkt zij het persoonlijk plan uit waarin de uitkomst van de afspraken vermeld staan.

Steeds meer gemeenten betalen de inzet van Stichting Eigen Kracht conferenties.
Wilt u meer weten over de aanpak van de Eigen Kracht Centrale en de mogelijkheden? Neem dan rechtstreeks contact op met de Stichting Eigen Kracht Centrale