Wij krijgen de vraag heel geregeld: ik wil de zorg graag zelf leveren, kan ik de zorg uit laten betalen vanuit een persoonsgebonden budget (pgb)?

Het antwoord is in veel gevallen: ja. Maar niet altijd!
De praktijk wijst uit dat het toch nog vaak voor komt dat het verzoek om pgb afgewezen wordt op gronden die niet correct zijn.
Heeft u een verzoek tot pgb gedaan voor zorg onder de WMO (gemeente), Wet Langdurige Zorg (Zorgkantoor) of Zorgverzekeringswet (verzorging en verpleging, Zorgverzekeraar)? En is dit afgewezen? Neem dan even contact met ons op om te toetsen of dit terecht is of niet.

Jeanet Kraaij Zorgregelaar kan u vervolgens ondersteunen bij het bezwaar aantekenen tegen het besluit. Of u doorverwijzen naar een andere partij die u hierbij kan ondersteunen.