Werkgever en mantelzorger | Eén op de zes werknemers is tevens mantelzorger. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

U wilt als werkgever graag dat uw medewerkers hard werken. Een werknemer die thuis wordt geconfronteerd met de zorg voor een zieke partner, een zieke ouder of een ziek kind, is over het algemeen niet volledig met zijn hoofd bij het werk. Veel regeldingen moeten vaak onder werktijd gebeuren. Even een belletje met de huisarts of het ziekenhuis, dat moet toch kunnen onder werktijd? Maar wat als de zorg steeds intensiever wordt? Wat als de balans tussen werk en privé zodanig verstoord raakt dat verzuim het gevolg is?

 Eén op de tien mantelzorgers geeft aan te zwaar belast te zijn.

Als werkgever hoeft u niet met lede ogen aan te zien dat uw gewaardeerde werknemer langzamerhand overbelast geraakt, met wellicht ziekte tot gevolg. Ik kan uw mantelzorgende werknemer ondersteunen door de zorg goed te regelen en te kijken hoe de werk/zorgbalans weer in evenwicht komt. Ik benader de problemen waar uw werknemer tegen aan loopt op een integrale manier.

Wist u dat…

  • ruim 4 miljoen volwassen Nederlanders in 2014 mantelzorg gaven? Dat is 1 op de 3!
  • 87% van de mantelzorgers van de leuke momenten van het zorgen geniet?
  • 1 op de 10 mantelzorgers zich zwaar belast voelt? (400.000 mantelzorgers)
  • 5 op de 6 mantelzorgers tussen 18 en 65 betaald werk heeft?
  • 11% van de werkende mantelzorgers dagelijks of wekelijks het werk moet onderbreken om hulp te kunnen bieden?
  • 1 op de 6 werknemers betaald werk combineert met mantelzorg? En dat dat in de zorgsector nog veel meer is?
  • 12% van de kinderen en jongeren tussen 5-24 jaar opgroeit met een chronisch zieke huisgenoot? (450.000 jonge mantelzorgers)

*(Cijfers mantelzorg (SCP 2015)

Wat doet de werknemer zelf? Hoe ervaart hij dat? Hoe staat het met de woonsituatie? Kan de werknemer zijn zorgtaken combineren met het werk? Zo niet, heeft hij dit al bespreekbaar gemaakt bij u? Heeft hij al gebruik gemaakt van verlofmogelijkheden? Wat is er in de CAO geregeld? Hoe staat het er financieel voor? Redt hij het nog?

Aan de hand van het in kaart brengen van de situatie ga ik samen met uw werknemer kijken wat de (wettelijke) mogelijkheden zijn. Vervolgens bespreek ik de mogelijkheden met de werknemer. Hij bepaalt wat hij geregeld wil hebben en of hij dat zelf gaat doen of dat ik dat voor hem in gang zet.

Wilt u meer weten? Neen dan gerust vrijblijvend contact met mij op.