Eigen bijdragen Gemeenten | Mijn aandacht werd getrokken door een persbericht uit de gemeente Bergen. Niet dat dat de enige gemeente is waar dit gebeurt, maar dat persbericht zag ik nou eenmaal.

Hierin stond dat de gemeenteraad had besloten om de eigen bijdragen op een aantal WMO-voorzieningen af te schaffen, omdat mensen die zorg nodig hebben ondersteund moeten worden en daarbij geen drempel moeten ondervinden. Dat klinkt mooi en sociaal en veel mensen zullen hier blij mee zijn. Maar wat zijn de gevolgen?

Als een gemeente de bijdrage voor de WMO afschaft hoeven mensen geen kosten te betalen.

Maar als zij vervolgens langdurige zorg nodig hebben en dus onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) vallen, komt daar opeens wél weer een (inkomens afhankelijke) eigen bijdrage om de hoek. Op de WLZ eigen-bijdrage heeft een gemeente namelijk geen invloed. Die bedragen kunnen flink oplopen. Iemand die zorg nodig heeft, zal dus wel drie keer nadenken voordat hij ‘vrijwillig’ een aanvraag doet voor de WLZ en blijft mogelijk langer in de WMO hangen. Dat kan gemeentes veel extra geld kosten en het is maar zeer de vraag of ze dat kunnen blijven betalen. Gemeentes kunnen iemand wel dwingen om een WLZ-aanvraag te doen. Mensen die onder de WLZ vallen hebben dus geen keuze!

Als de ene gemeente de eigen bijdrage voor de WMO afschaft, wil dat niet zeggen dat een buurgemeente dat ook doet.

Het kan dus zijn dat je op 10 kilometer afstand van elkaar woont en dat de een (afhankelijk van het inkomen) een paar honderd euro eigen bijdrage moet betalen, terwijl de ander helemaal NIETS betaalt. Dit kan wel oplopen tot meer dan €800 per maand! Het zou dus kunnen lonen om te verhuizen!

Het is mooi dat gemeentes hun eigen beleid mogen bepalen. Dat was immers ook de bedoeling van de WMO en dat is, mijns inziens, veel te weinig gebeurd. Maar of dat nu ook moet gelden voor een eigen bijdrage? Werkt dit niet ongelijkheid in de hand? Dit voelt voor heel veel mensen oneerlijk, alsof ze ‘gestraft’ worden voor hun ziek-zijn. Ik kan deze als zorgregelaar niet aan mijn cliënten uitleggen.

Het liefst zou ik zien dat de eigen bijdrage van zowel ALLE gemeentes als de WLZ wordt afgeschaft. Want iedereen wil toch goede zorg op het moment dat hij het echt nodig heeft? Niemand vraagt erom om ziek te worden. En iedereen betaalt toch mee (via de inkomstenbelasting) aan het zorgsysteem dat wij hebben opgebouwd? Mensen die meer verdienen hebben ook daaraan al meer bijgedragen. Als ik mocht kiezen zou ik liever de inkomstenbelasting van IEDEREEN met 1% verhogen, zodat iedereen ook ‘gratis’ gebruik kan maken van zorg en niet afhankelijk is van de willekeur van gemeentes.

Jeanet Kraaij