Heeft u vragen over de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of wilt u een aanvraag doen? Wij kunnen u verder helpen!

Als u of iemand in uw omgeving voor het eerst hulp nodig heeft, gaat u eigenlijk altijd eerst naar uw gemeente toe. De gemeente kan u vertellen of zij u kan helpen. Via de WMO, of dat uw zorgvraag zo zwaar is dat u een beroep moet doen op de WLZ. Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van die indicatie? De gemeente is verantwoordelijk om u daarbij te helpen. De gemeente zet daarvoor een onafhankelijk cliëntondersteuner in. De kosten van een cliëntondersteuner zijn voor rekening van de gemeente. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. Een alternatief is de inzet van een mantelzorgmakelaar . Zie voor meer informatie over mantelzorgmakelaar, de informatie over ‘mantelzorgvragen’.

Zorg in Nabijheid

Heeft degene voor wie u zorgt 24 uur ‘Zorg in Nabijheid’ nodig en is hij of zij in het bezit van een WLZ indicatie? Dan kunt u terecht bij cliëntondersteunings aanbieders die door de zorgkantoren gecontracteerd zijn. Daar zijn wij er één van. cliëntondersteuningsvragen met betrekking tot cliëntondersteuning onder  u voor uw vraag om cliëntondersteuning bij het Zorgkantoor zijn. De woonplaats van de zorgvrager is bepalend bij welk zorgkantoor u deze vraag neer moet leggen.

Jeanet Kraaij Zorgregelaar heeft, voor het leveren van onafhankelijke cliëntondersteuning, samen met een collega-mantelzorgmakelaar (Nienke Boekhouteen overeenkomst met Zorgkantoren Zilveren Kruis, Menzis,  De Friesland en Midden-IJssel voor de volgende zorgkantoorregio’s:

Apeldoorn-Zutphen, Arnhem, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Midden-IJssel, Utrecht en Zwolle.

Speciaal voor WLZ-ondersteuning hebben wij een apart telefoonnummer en website. Wij leveren dit vanuit WlzCliëntondersteuning.nl.

Zie hieronder voor de contactgegevens:

Wij verlenen gratis onafhankelijke cliëntondersteuning aan mensen met een WLZ- indicatie die wonen in gemeenten die binnen deze regio vallen.

Klik op onderstaande link als u wilt zien of uw gemeente binnen ons werkgebied valt.

https://wlzclientondersteuning.nl/zorgkantoor/

Wat kan onafhankelijke cliëntondersteuning WLZ u bieden?

Wij informeren en adviseren. Bijvoorbeeld over de manieren waarop u uw zorg kunt organiseren, het zorgaanbod en wachttijden in uw omgeving.  Over de manier waarop zorgaanbieders uw zorg kunnen bieden in een instelling of thuis, over eventuele wachtlijsten. Maar ook over uw rechten als cliënt. De keuze voor een zorgaanbieder, of het nu gaat om verblijf in een instelling of om zorg thuis.

Wij ondersteunen u bij het vinden van passende zorgaanbieder(s). Het maakt niet uit of het daarbij gaat om een verblijf in een instelling of een zorgpakket thuis, met of zonder een persoonsgeboden budget (PGB).

Als u dat wilt helpen wij u bij het opstellen, evalueren en bijstellen van uw persoonlijk plan en/of zorgplan.  Of u ondersteunen in het volledige traject om een Persoonsgebonden Budget (PGB) te realiseren. Wij kunnen ook met u meegaan wanneer u het (zorg)plan gaat bespreken met uw zorgaanbieder. In een persoonlijk plan legt u de invulling van uw Wlz-zorg vast.

Loopt het contact met de zorgaanbieder niet goed? Wij kunnen u ondersteunen in het gesprek met de zorgaanbieder als u niet tevreden bent over de geleverde zorg.  Bijvoorbeeld, als u vindt dat de zorgaanbieder (binnen de grenzen van uw indicatiebesluit) de verkeerde of te weinig zorg levert. Of, als u van mening bent dat de zorgaanbieder de met u gemaakte afspraken in het zorgplan niet nakomt.

Speciaal voor WLZ-ondersteuning hebben wij een apart telefoonnummer en website. Wij leveren dit vanuit WlzCliëntondersteuning.nl. Wij hebben overeenkomsten voor de zorgkantoorregio’s : Apeldoorn-Zutphen, Arnhem, Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen, Midden-IJssel, Utrecht en Zwolle.

Zie hieronder voor de contactgegevens: