De veranderingen in de zorg roepen vaak vragen op bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben en hun omgeving, bij gemeenten en zorgorganisaties.

 

Zorg Verandert organiseert overal in het land dialoog bijeenkomsten en workshops. In samenwerking met onder meer patiëntenverenigingen, ouderenbonden, gemeenten, buurtverenigingen en wijkteams. Het doel is om mensen meer zicht te geven op wat zij willen en mensen met elkaar in contact te brengen en van elkaar te laten leren. In de hoop dat ze meer regie nemen en houden in hun eigen situatie. Meer informatie vindt u op de website www.zorgverandert.nl

Jeanet Kraaij Zorgregelaar is betrokken bij dit landelijke programma en organiseert de bijeenkomsten in samenspraak organisaties, die dit willen organiseren voor de achterban. Dat kunnen gemeenten zijn, maar ook welzijnsorganisaties, politieke organisaties, belangenverenigingen, WMO adviesraden, enz. Wilt u ook een dergelijke bijeenkomst organiseren? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met mij.